Sint Trudostraat 98 – 3990 Wijchmaal (Peer)   –   011 73 29 13   –   info@devonder.be

Hoe kunnen wij je helpen?

Sint Trudostraat 98 – 3990 Wijchmaal (Peer)

011 73 29 13  –  info@devonder.be

Sint Trudostraat 98

3990 Wijchmaal (Peer)

011 73 29 13

info@devonder.be

Praktische informatie

Spoedgevallen

Als u een dringend medisch probleem heeft, kunt u best telefonisch contact met ons opnemen.

011 73 29 13

Wanneer het secretariaat gesloten is, komt u terecht op een antwoordapparaat. Het is heel belangrijk dat u de volledige tekst beluistert want u krijgt op het einde de mogelijkheid om met een arts doorverbonden te worden.

 Voor levensbedreigende omstandigheden:

Bel 112

Bellen voor resultaten en korte vragen

Elke arts heeft vaste momenten waarop hij/zij telefonisch bereikbaar is voor het bespreken van onderzoeksresultaten of een korte vraag. Voor uitgebreide problemen kan u best een consultatie inplannen.

Dr. Martine Agten:

 • maandag 15u30 – 16u00
 • dinsdag 15u30 – 16u00
 • donderdag 15u30 – 16u00

Dr. Stijn De Roover:

 • dinsdag 14u00 – 14u30
 • woensdag 14u30 – 15u00
 • vrijdag 14u00 – 14u30

  Dr. Lene Feyen:

  • maandag 16u00 – 16u30
  • dinsdag 15u00 – 15u30
  • donderdag 15u00 – 15u30

  Dr. Astrid Proot:

  • Maandag 14u30-15u00
  • Woensdag 15u30-16u00
  • Vrijdag 11u00-11u30

   

  Raadpleging

  Breng steeds uw elektronische identiteitskaart mee of voor uw kinderen de kids ID of de ISI plus kaart van de mutualiteit.

  Wij voorzien graag de nodige tijd om elk probleem goed te behandelen. Indien u voor meer dan 1 probleem consulteert, gelieve dit aan het begin van de consultatie te melden. Zo kan de arts, in samenspraak met u en in functie van de voorziene tijd het meest dringende behandelen en zo nodig een nieuwe afspraak inplannen om de andere vragen te bespreken.

  Kijk vooraf welke medicatie u nodig heeft, zo kan uw arts u voldoende voorschrijven.

  U bent vrij om uw huisarts te kiezen. Als een consult dezelfde dag moet gebeuren en de raadpleging bij de dokter van uw keuze volzet is, wordt u een afspraak bij een andere arts voorgesteld.

  Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.

  Voorschriften en attesten

  Kijk vooraf welke medicatie u nodig heeft, zo kan uw arts u voldoende voorschrijven.

  ​Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor een afspraak te maken bij een arts.

  Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging. In principe worden er geen voorschriften op telefonisch verzoek gemaakt.

  Uw huisarts kan enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

  Wachtdienst
  Tijdens het weekend en op feestdagen, kunt u voor dringende medische problemen terecht in de huisartsen wachtpost.

  De wachtpost ligt naast het ziekenhuis van Overpelt.

  Meer informatie vindt u op de site van de wachtpost.

  http://www.huisartsenwachtpostnoordlimburg.be/

  Op weekdagen is er tussen 19 uur en 8 uur de volgende ochtend een huisarts van wacht uit Peer of Hechtel-Eksel. Deze arts is te bereiken op het centrale nummer

  011 60 40 60

  Nuttige telefoonnummers & websites
  Dokter van wacht

  Op weekdagen van 19 u ’s avonds tot 8 u ’s morgens is de huisarts van wacht te bereiken op: 011 60 40 60

  In het weekend en op feestdagen kan u zich wenden tot de huisartsen wachtpost ook op het nummer 011 60 40 60

  www.huisartsenwachtpostnoordlimburg.be

   

  Apotheek van wacht

  www.apotheeklimburg.be

  tel 24/24: 078/ 05 17 33

  Tandarts van wacht

  www.tandarts.be/wachtdienst

  tel 9u-18u : 0903/39969 (1,50 euro/min)

  Zelfmoordlijn

  www.zelfmoord1813.be

  tel 24/24 : 1813

  Antigifcentrum

  www.antigifcentrum.be

  tel 24/24 : 070/245245

  Reisadvies

  www.itg.be

  Veelgestelde vragen over kleine kwalen

  www.thuisarts.nl

  www.gezondheidenwetenschap.be

  Verlof artsen

  Op deze dagen in 2024 zal de praktijk gesloten zijn:

  • Paasmaandag: Maandag 1 april
  • Dag van de Arbeid: Woensdag 1 mei
  • O.L.H. Hemelvaart: Donderdag & vrijdag 9 & 10 mei
  • Pinkstermaandag: Maandag 20 mei
  • OLV Hemelvaart: Donderdag 15 augustus
  • Vrijdag 16 augustus is de praktijk open tot 14u00
  • Allerheiligen: Vrijdag 1 november
  • Wapenstilstand: Maandag 11 november
  • Kerstmis: Woensdag 25 december
  • Tweede kerstdag: Donderdag 26 december

  Individueel verlof artsen:

  Dr. Martine Agten

  • 8/7 t.e.m. 14/7/2024
  • 5/8 t.e.m. 16/8/2024

  Dr. Stijn De Roover

  • 15/7 t.e.m. 4/8/2024

  Dr. Lene Feyen

  • 17/8 t.e.m. 31/8/2024

  Dr. Astrid Proot

  • 17/6 t.e.m. 30/6/2024
  Visie

  Als groepspraktijk willen wij kwaliteitsvolle medische zorg bieden aan de mensen van Wijchmaal en omgevende dorpen.

  Wij hebben als huisarts een open houding waardoor alle problemen bespreekbaar zijn.

  Wij trachten wetenschappelijk verantwoord te handelen en baseren ons hiervoor op de huidige evidence-based richtlijnen.

  Wij vinden het belangrijk voldoende tijd te voorzien voor navorming en opleiding, maar ook vrije tijd en ons eigen gezin. Hierdoor is het mogelijk dat je eigen huisarts niet altijd beschikbaar is.

  We gaan vertrouwelijk en respectvol om met onze patiënten, maar hopen dat onze patiënten ons ook met respect benaderen. Hieronder verstaan we op tijd op je afspraak verschijnen of tijdig afmelden, niet teveel verschillende problemen per afspraak, niet met meerdere patiënten op een afspraak verschijnen…

  Wij hopen op een horizontale relatie tussen arts en patiënt waarbij arts en patiënt gelijk zijn en samen streven naar gezondheid. Dit betekent een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij elke partij zijn verplichtingen heeft. De arts draagt niet als enige de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de patiënt.

  Wij streven naar een goede beschikbaarheid voor onze patiënten zodat zij in een moment van hoge nood op ons kunnen rekenen. Indachtig het eigen inschattingsvermogen van de patiënt om dit recht niet te pas of te onpas in te roepen.

  Gegevensbeveiliging

  Wat is AVG?

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en beveiligen.

  Uw persoonlijke gegevens.

  In het kader van uw gezondheidszorg is uw arts genoodzaakt om persoonlijke gegevens over u bij te houden. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen zal uw arts:

  • Uw gegevens enkel verwerken en opslaan in AVG-conforme software
  • Uw gegevens enkel gebruiken in het kader van uw geneeskundige zorgen
  • Uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden

  Vragen?

  Heeft u vragen omtrent de AVG, dan kan u hiervoor terecht bij uw arts. 

  Huisartsen wachtpost

  011 / 60 40 60

  Apotheek van wacht

  078 / 05 17 33

  Tandarts van wacht

  090 / 33 99 69

  Zelfmoordlijn

  1813

  Antigifcentrum

  070 / 24 52 45

  Ambulance

  112

  Brandweer

  100

  Politie

  101

  Wat is een Vonder?

  Na lang nadenken werd de naam van onze groepspraktijk ‘De Vonder’, synoniem voor voetbrug.

  Er lag vroeger zo een voetbrug (‘het vonderke’) op de Bolliserbeek, tussen Wijchmaal en Eksel.

  Vermits onze patiënten toch voornamelijk uit Wijchmaal-Peer en Hechtel-Eksel komen, vonden we deze naam toepasselijk.