Tarieven vanaf 01/01/2021:

  • - eerste consultatie: €39,3

  • - tweede consultatie: €29,5

  • - opvolgconsultatie: €20,2

  • - huisbezoek meerprijs: €5

 

- Consultaties in kader van de zorgtrajecten en het voortraject diabetes worden aangerekend aan de volgens het RIZIV geldende tarieven.

Voor de terugbetaalde consultaties in het kader van het voortraject diabetes en

de zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie wordt de

derdebetalersregeling toegepast.

- Er wordt een bedrag van 10 euro administratiekosten aangerekend indien de cliënt de

gemaakte afspraak niet nakomt. Dit bedrag wordt enkel aangerekend wanneer de afspraak

niet op voorhand geannuleerd wordt.