Huisdokter Wijchmaal

Als Groepspraktijk willen wij kwaliteitsvolle medische zorg bieden aan de mensen van Wijchmaal en omgevende dorpen.

 

Wij hebben als huisarts een open houding waardoor alle problemen bespreekbaar zijn.

 

Wij trachten wetenschappelijk verantwoord te handelen en baseren ons hiervoor op de huidige evidence-based richtlijnen.

 

Wij vinden het belangrijk voldoende tijd te voorzien voor navorming en opleiding, maar ook vrije tijd en ons eigen gezin. Hierdoor is het mogelijk dat je eigen huisarts niet altijd beschikbaar is.

 

We gaan vertrouwelijk en respectvol om met onze patiënten, maar hopen dat onze patiënten ons ook met respect benaderen. Hieronder verstaan we op tijd op je afspraak verschijnen of tijdig afmelden, niet teveel verschillende problemen per afspraak, niet met meerdere patiënten op een afspraak verschijnen ....

 

Wij hopen op een horizontale relatie tussen arts en patiënt waarbij arts en patiënt gelijk zijn en samen streven naar gezondheid. Dit betekent een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij elke partij zijn verplichtingen heeft. De arts draagt niet als enige de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de patiënt.

 

Wij streven naar een goede beschikbaarheid voor onze patiënten zodat zij in een moment van hoge nood op ons kunnen rekenen. Indachtig het eigen inschattingsvermogen van de patiënt om dit recht niet te pas of te onpas in te roepen.