Kijk vooraf welke medicatie u nodig heeft, zo kan uw arts u voldoende voorschrijven.

U bent vrij om uw huisarts te kiezen. Als een consult dezelfde dag moet gebeuren en de raadpleging bij de dokter van uw keuze volzet is, wordt u een afspraak bij een andere arts voorgesteld.

Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.

 

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor een afspraak te maken bij een arts.

Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging. In principe worden er geen voorschriften op telefonisch verzoek gemaakt.

Uw huisarts kan enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

huisarts wijchmaal